Hukuman (‘Iqab) dalam Pendidikan

A. PENDAHULUAN Diskursus mengenai apakah perlu anak dihukum atas kesalahan dan kelalaiannya atau tidak perlu dihukum telah menjadi trend perdebadan antara pakar pendidikan. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut bahkan dikaitkan pula dengan pelanggaran … Lanjut membaca