Hukuman (‘Iqab) dalam Pendidikan

A. PENDAHULUAN Diskursus mengenai apakah perlu anak dihukum atas kesalahan dan kelalaiannya atau tidak perlu dihukum telah menjadi trend perdebadan antara pakar pendidikan. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut bahkan dikaitkan pula dengan pelanggaran … Lanjut membaca

Urgensi Pendidikan Islam di Rumah dan di Sekolah

Menurut Ramayulis (Metodologi Pendidikan Agama Islam, hlm. 49) dalam literatur kependidikan Islam, pendidik biasa disebut sebagai berikut: Ustadz, yaitu seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesinya, ia selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara-cara kerjanya sesuai dengan tuntunan zaman. … Lanjut membaca